SFAM:s torsdagsmöten
– digitala föreläsningar & kollegial dialog

SFAM:s torsdagsmöten

Sista torsdagen i månaden kl. 13.00–14.00 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl. 14.00–15.00.

Fasta kontakter i vård och omsorg - infrastruktur för personcentrerat arbete

Kan gemensamt fokus på att få ordning på fasta kontakter i vård och omsorg åstadkomma en islossning i omställningen till nära vård? Susanna Althini med gäster från vårdens olika aktörer. Torsdagsmöte 18/4 2024. 

Levnadsvanor

Rökning och snusning, Matvanor och fysisk aktivitet och Alkohol.

Allmänläkarens kompetens

Kompetensutveckling, avancerad vardagsmedicin och professionellt omdöme.

Fast läkare

Vägen till fast läkare och goda exempel nationellt och internationellt.

Sköra äldre

Allmänmedicinen kan ge god vård till sköra äldre, på äldreboende och i hemsjukvården.

Social förskrivning

Social förskrivning (eng. social prescribing) är en metod som visat sig framgångsrik inte bara i att minska upplevd ensamhet och social isolering, utan även i att förbättra den generella folkhälsan.

Hållbar diagnostik

Det är en utmaning att prioritera tid, ork och resurser mellan olika rekommendationer som kan vara aktuella vid ett patientmöte.