SFAM:s torsdagsmöten
– digitala föreläsningar & kollegial dialog

SFAM:s torsdagsmöten

Sista torsdagen i månaden kl. 13.00–14.00 bjuder vi in till digitala föreläsningar, med möjlighet till fördjupning och en nationell kollegial dialog kl. 14.00–15.00.

"Personlig men inte privat" - hållbar medkänsla

Torsdagsmöte 21/3 2024 om Hållbar medkänsla och ”Impostor-fenomenet” med Christina Andersson och Jens Boman, inledning av Cecilia Ryding.

Levnadsvanor

Rökning och snusning, Matvanor och fysisk aktivitet och Alkohol.

Allmänläkarens kompetens

Kompetensutveckling, avancerad vardagsmedicin och professionellt omdöme.

Fast läkare

Vägen till fast läkare och goda exempel nationellt och internationellt.

Sköra äldre

Allmänmedicinen kan ge god vård till sköra äldre, på äldreboende och i hemsjukvården.

Social förskrivning

Social förskrivning (eng. social prescribing) är en metod som visat sig framgångsrik inte bara i att minska upplevd ensamhet och social isolering, utan även i att förbättra den generella folkhälsan.

Hållbar diagnostik

Det är en utmaning att prioritera tid, ork och resurser mellan olika rekommendationer som kan vara aktuella vid ett patientmöte.