Remissvar: Uppdaterad version av Socialstyrelsens rekommendation om screening för bröstcancer

Till Socialstyrelsen 2023-04-09

Läs hela remissvaret här.