Remissvar: Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (U2022/04089)

Till utbildningsdepartementet 2023-02-29

Läs hela remissvaret här.