Remissvar: Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5)

Till Socialdepartementet 2023-05-30.

Läs hela remissvaret här.