Remissvar förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material, Dnr X23-90109

Till Rättsmedicinalverket 2023-06-13

Läs hela remissvaret här.