Remissvar: Elva nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Till Läkemedelsverket 2023-01-27

Läs hela remissvaret här.