Remissvar avseende förslag till ändring i föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd till genetiska undersökning vid allmän hälsoundersökning samt om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken (Diarienummer 4.1-11168/2023)

Till Socialstyrelsen 2023-05-08

Läs hela remissvaret här.