Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 201110) om förteckningar över narkotika

Till Läkemedelsverket 2023-06-27

Läs hela remissvaret här.