Remissvar Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig – Kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens beredskap

Till Socialstyrelsen 2022-04-29

Läs hela remissvaret här.