Remissvar: Vägen till ökad tillgänglighet SOU 2022:22

Till Socialdepartementet 2022-09-30

Läs hela remissvaret här.