Remissvar med anledning av SOU 2021:102 E-recept inom EES – Delbetänkande av Utredningen om E-recept inom EES (S2022/00623)

Till Socialdepartementet 2022-06-09

Läs hela remissvaret här.