Remissvar: Reglering av privata sjukförsäkringar – ökad kunskap och kontroll SOU 2021:80 (S2021/06996/FS)

Till Socialdepartementet 2022-02-02

Läs hela remissvaret här.