Remissvar Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Inskickad till Läkemedelsverket 2022-02-15

Läs hela remissvaret här.