Remissvar Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga SOU 2022:06 (S2022/01247)

Till Socialdepartementet 2022-06-15.

Läs hela remissvaret här.