Remissvar förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening

Till Socialstyrelsen 2022-04-20

Läs hela remissvaret här.