Remissvar: Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och ändring i Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 avseende socialmedicin

Till Socialstyrelsen 2022-04-01

Läs hela remissvaret här.