Remissvar En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker SOU 2021:95

Skickad till Socialdepartementet 2022-06-10

Läs hela remissvaret här.