Remissvar: Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) Dnr S2021/06815

Till Socialdepartementet 2022-02-04

Läs hela remissvaret här.