Remissvar Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav påantal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211)

Till Utbildningsdepartementet 2021-01-28

Läs hela remissvaret här

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.