Remissvar: Hårdare regler för nya nikotinprodukter SOU 2021:22 (S2021/02982)

Till Socialdepartementet 2021-08-17

Läs hela remissvaret här.