Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket

Till Socialstyrelsen 2021-10-29

Läs hela remissvaret här.