Remissvar Skapande av en europeisk hälsounion –förstärkning av EU:s resiliens mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa (S2020/08859/FS)

Till Socialdepartementet 2021-01-12

Läs hela remissvaret här