Remissvar: Sju nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning tas bort för två biologiska material som redan listas i förteckningen

Till Läkemedelsverket 2021-05-05

Läs hela remissvaret här