Remissvar: Promemoria – Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring, S2021/01368

Till Socialdepartementet 2021-03-02

Läs hela remissvaret här