Remissvar Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning, SOU 2020:53 (N2020/02388)

Till Näringsdepartementet 2021-02-12

Läs hela remissvaret här