Remissvar God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa SOU 2021:6 (dnr S2021/00866/FS)

Till Socialdepartementet 2021-09-30

Läs hela remissvaret här.