Remissvar Förslag meddelandeblad om fast läkarkontakt m.m. (diarienumret 4.3-13065/2021)

Till Socialstyrelsen 2021-05-10

Läs hela remissvaret här