Remissvar Fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70 (S2020/08966)

Till Socialdepartementet 2021-03-18

Läs hela remissvaret här

Läs bilagor här