Remissvar Del 2 av Socialstyrelsens två försäkringsmedicinska beslutsstöd för covid-19 respektive postcovid med fokus på vägledning om sjukskrivning

Till Socialstyrelsen 2021-05-06

Läs hela remissvaret här