Remissvar Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från Läkemedelsverket (S2020/05515)

Till Socialdepartementet 2021-01-05

Läs hela remissvaret här