Remissvar Utkast lagrådsremiss - Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19, S2021/02048

Till Socialdepartementet 2021-04-21

Läs hela remissvaret här