Remissvar: En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården - Delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap SOU 2021:19 (S2021/03085)

Till Socialdepartementet 2021-08-20

Läs hela remissvaret här