Remissvar: Kunskapsstöd om Fast läkarkontakt i primärvården (dnr 28782/2021)

Till Socialstyrelsen 2021-09-26

Läs hela remissvaret här.