Remissvar: Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:18) om sjukvård och apotek på fartyg

Skickat till Transportstyrelsen 2021-10-01

Läs hela remissvaret här.