Remissvar: Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Till Socialstyrelsen 2021-07-06

Läs hela remissvaret här.