Remissvar: Socialstyrelsens förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2019:12) om undantag från kravet på tillstånd till genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning och

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2019:13) om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnadsprover i PKU-biobanken och Socialstyrelsens öppna remiss förslag rekommendation om screening för X-ALD

Till Socialstyrelsen 2020-02-27

Läs hela remissvaret här