Remissvar: Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning SOU 2020:23 (S2020/02826/FS)

Till Socialdepartementet 2020-08-10

Läs hela remissvaret här