Remissvar: Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Till Socialdepartementet 2020-06-04

Läs hela remissvaret här