Remissvar Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS, SOU 2020:15

Till Socialdepartementet 2020-09-16

Läs hela remissvaret här