Remissvar: Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? (SOU 2019:50)

Till Utbildningsdepartementet 2020-05-25

Läs hela remissvaret här