Remissvar: Förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård

Till Socialstyrelsen 2020-08-25

Läs hela remissvaret här