Remissvar: Förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT (dnr 4.1-6870/2020)

Till Socialstyrelsen 2020-03-26

Läs hela remissvaret här