Remissvar: Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (Dnr 4.1-31255/2020)

Till Socialstyrelsen 2020-11-16

Läs hela remissvaret här