Remissvar: Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (Dnr 3.1.1-2020-037937)

Till Läkemedelsverket 2020-05-25

Läs hela remissvaret här