Remissvar: Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel, dnr 3.1.1-2020-037202

Till Läkemedelsverket 2020-05-14

Läs hela remissvaret här