Remissvar: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2020-02-17

Läs hela remissvaret här