Remissvar: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSFL-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 2020-03-19

Läs hela remissvaret här