Remissvar Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter SOU 2020:36 (S2020/05621/FS)

Till Socialdepartementet 2020-11-12

Läs hela remissvaret här