Remissvar: Ds 201922 Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri

Till Justitiedepartementet 2020-03-13

Läs hela remissvaret här