Remissvar: Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

Till Socialdepartementet 2020-04-17

Läs hela remissvaret här